Om

Ph.d.-stipendiat på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, samt Institut for Skole og Læring, Københavns Professionshøjskole. Uddannet lærer (2008) samt cand.mag. i læring og forandringsprocesser (2012).

Jeg er særligt optaget af menneskecentrerede og projektorienterede tilgange til digitale (og ikkedigitale) teknologier. Som del af mit ph.d.-stipendiat forsker jeg i, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på folkeskoleelevers udvikling af datalogisk tænkning.

I et demokratisk og i hastigt stigende grad digitaliseret samfund er der brug for, at børn udvikler forståelse for fundamentale datalogiske principper og bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier, samt at de lærer at anvende praksisser og tænkning fra datalogi til innovativ problemløsning og design. Derfor indebærer udvikling af datalogisk tænkning og teknologiforståelse i obligatorisk uddannelse i min optik meget mere end at lære at programmere.

Jeg interesserer mig desuden for den rolle, forskellige kulturelle værdier spiller i uddannelse og læring – både inden for og uden for vores landegrænse. Væsentligheden af dette har jeg særligt oplevet, da jeg i 2017 boede i Singapore i et halvt år, hvor jeg underviste på en international skole, samt i kraft af kortere besøg på uddannelsesinstitutioner i forskellige dele af verden, fra Tanzania og Sri Lanka til New Zealand og USA

.