About

Mine interesseområder er læring og uddannelse, og jeg er særligt optaget af udviklingen af det 21. århundredes skole, herunder hvilke kompetencer børn har brug for at udvikle, og hvordan. Jeg er uddannet lærer (2008) samt cand.mag. i læring og forandringsprocesser (2012). Jeg har desuden taget mastermodulet IKT og didaktisk design (2015) samt mastermodulet designprocesser og digital fabrikation (2017).

Af konkrete fagområder interesserer jeg mig særligt for it-didaktik, danskfagets didaktik, læringspsykologi og pædagogik, og jeg holder mig dagligt opdateret via arbejde, medier, konferencer og netværk.

Jeg har knap fem års erfaring som forlagsredaktør på uddannelsesområdet, hvor jeg blandt andet har udviklet og redigeret en lang række fagbøger, læremidler og tidsskrifter inden for det pædagogiske fagområde med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen. Tidligere har jeg undervist i folkeskolen og senest på en skole i Singapore, hvor jeg samtidig har studeret uddannelsessystemet og blandt andet besøgt læreruddannelsen. Foruden Danmark og Singapore har jeg besøgt førskoler/skoler i lande så forskellige som New Zealand, Tyskland, Tanzania og Sri Lanka, hvilket har udviklet og skærpet min forståelse for betydningen af de kulturelle kontekster, læring finder sted i.

Derudover kombinerer jeg min passion for formidling med viden om og interesse for boligdesign og sundhed ved at skrive artikler på freelancebasis til boligmagasinet.dk, bobedre.dk og iFORM.dk for Benjamin Media/Bonnier Publications.