Editing

EDITED PUBLICATIONS

2017

Christensen, E.P. & Erkmann, M. (2017). Programmering i praksis. Didaktiske design og læringspotentialer i grundskolen. Dafolo.

Christensen, F. & Nørgaard, F. (red.) (2017). Dafolo 60 år. Fra Dags Dato til i dag. Dafolo.

Gamlen, S.M. & Rogne, W.M. (2017). Dybdelæring i skolen. Dafolo.

Gear, A. (2017). Læsepower. Undervisning i læseforståelse med metakognitive strategier. Dafolo.

Fadel, C.; Bialik, M. & Trilling, B. (2017). Fire-dimensional uddannelse. Kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede. Dafolo.

Feuerstein, R.; Falik, L. & Feuerstein, R.S. (2017). Medieret læring og hjernens forandringsevne. Om Reuven Feuersteins læringsteori og metode til forbedret kognition. Dafolo.

Fjørtoft, H. (2017). Effektiv planlægning og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. Dafolo.

Mathiasen, D.M. (2017). Styr på ordsprog og talemåder. Dafolo.

Mitchell, D. (2017). Diversitet i uddannelse. Hvordan man effektivt når ud til alle elever. Dafolo.

Therkildsen, T. (in press). 30 aktiviteter til understøttende undervisning i dansk. Dafolo.

2016

Bundsgaard, J. & Hansen, T.I. (red.) (2016). It-didaktik i teori og praksis. Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Dafolo.

Emtoft, L. & Esmann, S. (2016). Skriv på mange måder. 1.-2. klasse. Dafolo.

Hargreaves, A.; Boyle, A. & Harris, A. (2016). Opløftende ledelse. Dafolo.

Heckmann, L.S. (2016). Det gode tankesæt. Dafolo.

Hook, P. (2016). SOLO-taksonomien i praksis. Dafolo.

Langergaard, C. (2016). DialogSpin. Digitalt. Dafolo.

Mathiasen, D.M. (2016). Styr på stavning. Digital udgave. Dafolo.

Mørch, I.E. (2014). Korrekt stavning. Den lille hjælper. Dafolo.

Nortvig, A.-M. & Hestbech, A. (red.) (2016). Nye design for undervisning og uddannelse. MOOCS – Massive Open Online Courses. Dafolo.

Vestergaard, A. (2016). Q-tavlen. Dafolo.

2015

Brønd, K.F.; Fjørtoft, H.; Gustafson, T.; Heckmann, L.S.; Hook, P.; Iverssøn, V.G.; Jensen, A.H.; Marzano, R.J.; Nielsen, B.; Nottingham, J. & Petty, G. (2015). Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo.

Heckmann, L.S. (2016). De gode læringsmål. Dafolo.

Heckmann, L.S. (2016). De gode læringsmålene. Dafolo.

Mathiasen, D.M. (2015). Styr på stavning. Kontekstorienteret staveundervisning for 5.-9. klasse. Dafolo.

Nissen, P. (2015). Læringsskala og Trivselsskala. Digitalt. Dafolo.

Vogt, L. (2015). Rubrics. Digitalt. Dafolo.

2014

Esmann, S. (2014). Fra praktik til prøve. En håndbog til lærerstuderende og praktiklærere. Dafolo.

Linder, J. (2014). Målstyret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder. Dafolo.

Mitchell, D. (2014). Hvad der virker i inkluderende undervisning. Evidensbaserede undervisningsstrategier. Dafolo.

Mogensen, A. (2014). Lektionsstudier i skolen. Kollegial sparring gennem fælles studier. Dafolo.

Mørch, I.E. (2014). Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning. Dafolo.

Strøm, L. (2014). Skriv for læring. Faglig skrivning på mellemtrinnet. Dafolo.

2012-2014

Redigering af en lang række læremidler for Undervisningsforlaget DigTea.

TRANSLATED PUBLICATIONS

2015

Fjørtoft, H. (2015). “Tjeklister og rubrics – kriteriebaserede vurderingsredskaber” I: Brønd, K.F.; Fjørtoft, H.; Gustafson, T.; Heckmann, L.S.; Hook, P.; Iverssøn, V.G.; Jensen, A.H.; Marzano, R.J.; Nielsen, B.; Nottingham, J. & Petty, G. (2015). Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo.