Undervisning

2018

Kursus: Introduktion til teknologiforståelse og datalogisk tænkning
Ekstracurriculært kursus for kandidatstuderende (2 hold, 5 x 2 lektioner) i oktober-november 2018
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Emdrup

Valgfag: Læremidler – forskning, analyse og produktion
Heldagsseminar om digitale læremidler for kandidatstuderende i oktober 2018
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Aarhus