Om

Ph.d. i uddannelsesforskning, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, samt Institut for Skole og Læring, Københavns Professionshøjskole (2022). Uddannet lærer i dansk, matematik, engelsk og tysk (2008) samt cand.mag. i læring og forandringsprocesser med specialisering i pædagogik og pædagogisk innovation (2012). Desuden et mastermodul i IKT og didaktisk design (2015) samt et mastermodul i designprocesser og digital fabrikation (2017).

Min forskning omhandler grundskoleelevers udvikling af teknologiforståelse, herunder fagdidaktiske perspektiver på, hvorfor alle mennesker skal lære hvad og hvordan, og jeg er i den forbindelse særligt optaget af menneskecentrerede, demokratiske og etiske tilgange til design og brug af digitale teknologier.

I et demokratisk og i hastigt stigende grad digitaliseret samfund er der brug for, at børn udvikler forståelse for fundamentale datalogiske principper og bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier, samt at de lærer at anvende praksisser og tænkning fra datalogi til at udtænke løsninger på problemer i verden. Derfor indebærer udvikling af teknologiforståelse i obligatorisk uddannelse i min optik meget mere end tekniske kompetencer.

Dette har jeg blandt andet skrevet om i bogen “Teknologiforståelse“, som man kan læse et uddrag af her.

Jeg interesserer mig desuden for den rolle, forskellige kulturelle værdier spiller i uddannelse og læring – både inden for og uden for vores landegrænse. Væsentligheden af dette har jeg særligt oplevet, da jeg i 2017 boede i Singapore i et halvt år, hvor jeg underviste på en international skole, samt i kraft af kortere besøg på uddannelsesinstitutioner i forskellige dele af verden, herunder Tanzania, Sri Lanka, New Zealand og USA.