Medierne

To elever tester, om de kan se forskel på digitale og biologiske mennesker. Kan du?
Interview til Berlingske, 3. februar 2023
Unge scroller dagligt gennem Instagram og TikTok, og teknologi er enormt indgribende i danskernes daglige liv. Men ved børn og unge, hvornår noget på skærmen er ægte eller falskt? Og gør du?

Er vi gode nok til at passe på private oplysninger om os? ( cirka 1:33-1:43)
10-minutters interview til Radio Loud-programmet Feedet, 2. februar 2021
[…] Og så undersøger vi også, om vi unge egentlig er gode nok til at passe på vores data. […]

Forsker: Børn ved for lidt om digitale teknologier
Interview til KLFnet.dk, 20. oktober 2020
Digitalt indfødte bliver nutidens børn og unge kaldt, men de er ikke klar over, hvilken indflydelse de teknologier, som de bruger, har på dem selv og på samfundet. Det skal de bevidstgøres om i skolen, mener fagdidaktisk forsker.

Forsker: Skolen kan ikke komme uden om det nye fag
Interview til Fagbladet Folkeskolen nr. 15 2020, 10. september 2020
Elisa Nadire Caeli skriver ph.d. om teknologiforståelse i skolen i et historisk perspektiv. Faget skal på skemaet, hvis eleverne skal kunne være med til at forme et stadig mere digitaliseret samfund, mener hun.

Forsker: Teknologiforståelse bør være del af almendannelsen
Interview til it-nyhedssitet Version2, 25. september 2019
It-undervisning i folkeskolen skal ikke handle om at uddanne børn og unge til at være udviklere, men om at sikre demokratiet, anfører forsker.