Projekter

Igangværende

01/08/2023 →
Evalueringsstrategier for digital myndiggørelse i Videnscenter for Digital Teknologiforståelse (samarbejde påbegyndt i foråret 2024)

01/01/2023 →
Naturvidenskabelig almendannelse og teknologiforståelse i udskolingen: et fagdidaktisk bidrag i krydsfeltet mellem teori og praksis

01/01/2019 →
ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study)

Afsluttede

01/01/2018 → 29/11/2021
Computational Thinking in Compulsory Education: Why, What, and How? A Societal and Democratic Perspective (ph.d.-projekt)

01/08/2015 → 31/12/2019
ICILS 2018 (International Computer and Information Literacy Study)