Publikationer

Fagfællebedømte publikationer

Caeli, E. N., Caviglia, F.; & Bundsgaard, J. (2023). ICT Use, Self-Efficacy, and the Future of Eighth-Grade Students: A Qualitative Study of Gender Differences. IEA International Research Conference (10th IRC), Dublin, Ireland. Abstract paper.

Yadav, A.; Caeli, E. N., Ocak, C.; & Macann, V. (2022). Teacher Education and Computational Thinking: Measuring pre-service teacher conceptions and attitudes. Proceedings of the 2022 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE ’22), Vol. 1, pp. 547–553. July 8-13, 2022, Dublin, Ireland. ACM, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3502718.3524783

Caeli, E. N. (2021). Computational Thinking in Compulsory Education: Why, What, and How? A Societal and Democratic Perspective. PhD Dissertation. Graduate School Arts, Aarhus University.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen – et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. I Haas, C. & Matthiesen, C. (red.): Fagdidaktik og demokrati. Samfundslitteratur.

Caeli, E. N. & Dybdal, M. (2020). Teknologiforståelse i skolens praksis. Datalogisk design til autentisk problemløsning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.115613

Caeli, E. N. (2020). Teknologiforståelse. Aarhus Universitetsforlag.
Uddrag fra folkeskolen.dk’s anmeldelse: “Fra algoritmers påvirkning af ostemadder til overdragelse af personlige informationer i den digitale verden. Bogen kommer langt omkring hurtigt. Alt sammen krydret med små eksempler på anvendelse i praksis.”
Materialevurdering (lektørudtalelse): “Det er en yderst interessant udgivelse, skrevet i et letlæst sprog, som kommer godt rundt om den digitale udvikling og behovet for teknologiforståelse og digital dannelse.”

Odden, T. O.; Yadav, A.; Tellefsen, C. W.; and Caeli, E. N. (2020). Integrating Computing into K-16 Education: Scaffolding Teacher and Student Learning in STEM Disciplines. Proceedings of the 2020 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE ’20), June 15–19, 2020, Trondheim, Norway. ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3341525.3393961

Bundsgaard, J.; Bindslev, S.; Caeli, E. N.; Pettersson, M.; & Rusmann, A. (2019). Danske elevers teknologiforståelse. Resultater fra ICILS-undersøgelsen. Aarhus Universitetsforlag.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2019). Computational thinking in compulsory education: a survey study on initiatives and conceptions. Educational Technology Research and Development. AECT, Springer. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09694-z Åben adgang: https://rdcu.be/bLwn1

Caeli, E. N. & Yadav, A. (2019). Unplugged Approaches to Computational Thinking: a Historical Perspective. TechTrends. AECT, Springer. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00410-5 Åben adgang: https://rdcu.be/bI2aT

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19). https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Yadav, A.; Krist, C.; Good, J.; & Caeli, E. N. (2018). Computational thinking in elementary classrooms: Measuring teacher understanding of computational ideas for teaching science. Computer Science Education. Taylor and Francis. https://doi.org/10.1080/08993408.2018.1560550

Caeli, E.N. (2017). Redaktionelt forord. I Mitchell, D. (2017). Diversitet i uddannelse. Hvordan man effektivt når ud til alle elever. Dafolo.

Caeli, E.N. (2017). Redaktionelt forord. I Gear, A. (2017). Læsepower. Undervisning i læseforståelse med metakognitive strategier. Dafolo.

Caeli, E.N. & Andersen, P. (2015). Introduktion: Målopfyldelse igennem taksonomier – at finde balancen mellem det læringsfremmende og det læringshæmmende (s. 5-22). Brønd, K.F.; Fjørtoft, H.; Gustafson, T.; Heckmann, L.S.; Hook, P.; Iverssøn, V.G.; Jensen, A.H.; Marzano, R.J.; Nielsen, B.; Nottingham, J. & Petty, G. (2015). Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo.
Uddrag fra folkeskolen.dk’s anmeldelse: “Fremhæves skal introduktionen til bogen af Elisa Nadire Caeli og Peter Andersen. Den beskriver nuanceret taksonomiernes fordele og begrænsninger, understreger betydningen af, at der formuleres mål for elevernes læring, og at eleverne er bevidste om disse mål. (…) En god introduktion, der kan danne baggrund for videre studier. Den giver mulighed for at tage stilling til, om det er værd at bruge taksonomier med måde.”

Caeli, E.N. (2014). Redaktionelt forord (s. 13-14). I Mitchell, D. (2014). Hvad der virker i inkluderende undervisning – evidensbaserede undervisningsstrategier. Dafolo.

Andre publikationer

Caeli, E. N. (2023). Teknologiforståelse. Podcast på baggrund af bogen “Teknologiforståelse”. Produceret af Videnslyd for Aarhus Universitetsforlag.

Caeli, E. N. (2019). Fanget ind! Hvorfor er nogle apps så vanedannende? Gyldendal Uddannelse.

Caeli, E. N. (2019). Datalogisk tænkning: Hvad er status, og hvad er der brug for? Plenum, nr. 3/2019. Skolelederforeningen.

Caeli, E. N. (2018). Historisk inspiration til teknologiforståelse i praksisMagasinet om Læring, 06/2018, s. 30-33.

Caeli, E. N. & Chan, M. (2018). Singapores uddannelsessystem og læringsmiljø – om gode faglige resultaters omkostninger for skolebørn. Unge Pædagoger, 1/2018, s. 68-78.

Schultz, C.A. & Caeli, E.N. (2017). Procesforståelse og refleksion i designprocesser og digital fabrikation. Ledelse i Morgen – tidsskrift for skoleledelse, nr. 6. Marts 2017. 20. årgang.

Caeli, E.N. & Andersen, P. (2017). Culture eats data for breakfast. It, medier og læring, nr. 1, 2017 (marts)

Caeli, E.N. & Vinther, A.M. (2016). Dybdelæring med taksonomier – differentiering og tydelig progression. Dafolo.
Uddrag fra Bogvægtens anmeldelse: “Den øgede brug af taksonomier er udsprunget af danske elevers dårlige resultater i PISA-undersøgelserne, men forfatterne gør meget ud af at understrege, at taksonomierne aldrig må blive det eneste læringsredskab, og at de, når eleverne er kommet tilstrækkeligt langt, kan vise sig at blive overflødige. Plakaterne letter forståelsen og giver både elever og lærere overblik over læringssituationen i klassen.”

Caeli, E.N. (2016). Få styr på stavning med læsning og skrivning. Magasinet om Læring, nr. 08, 2016 (oktober), s. 26-27.

Caeli, E.N. (2016). Fremtidens læring – skolen i skyen. Skolen i Morgen – tidsskrift for skoleledelse, nr. 1, 2016 (september), s. 2-4.

Caeli, E.N. (2015).Ord på dansk – sproglige mål kan godt være digitale. It, medier og læring, nr. 4, 2015 (december), s. 36-37 samt i Magasinet Skolen, nr. 4, 2016 (august), s. 32-33.

Caeli, E.N. (2014). Evidensbaserede strategier, der virker i inkluderende undervisning. Fleksibel Læring, nr. 1, 2014 (september), s. 2-5.

Forfatter på en række digitale og trykte læremidler, særligt til dansk og engelsk i indskolingen.