Publikationer

2020
Caeli, E. N. (2020). Inspiration til teknologiforståelse i Ballerup. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 24.02.2020.

Caeli, E. N. (2020). Teknologiforståelse og etik i skolen. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 25.01.2020.

2019
Caeli, E. N. (2019). Der er brug for teknologiforståelse. Asterisk, nr. 92, december 2019.

Caeli, E. N. (2019). Mennesker skal lære om maskinlæring. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 20.11.2019.

Caeli, E. N. (2019). Fanget ind! Hvorfor er nogle apps så vanedannende? Gyldendal Uddannelse.

Bundsgaard, J.; Bindslev, S.; Caeli, E. N.; Pettersson, M.; & Rusmann, A. (2019). Danske elevers teknologiforståelse. Resultater fra ICILS-undersøgelsen. Aarhus Universitetsforlag.

Caeli, E. N. (2019). Projektarbejde og anvendelsesorienteret undervisning i teknologiforståelse. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 12.08.2019.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2019). Computational thinking in compulsory education: a survey study on initiatives and conceptions. Educational Technology Research and Development. AECT, Springer. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09694-z Åben adgang: https://rdcu.be/bLwn1

Caeli, E. N. & Yadav, A. (2019). Unplugged Approaches to Computational Thinking: a Historical Perspective. TechTrends. AECT, Springer. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00410-5 Åben adgang: https://rdcu.be/bI2aT

Caeli, E. N. (2019). Computational thinking, datalogisk tænkning, computationel tankegang, computational tankegang, computationel tænkning og computational tænkning – en midtvejsevaluering af begrebsbrug. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 05.06.2019.

Caeli, E. N. (2019). Programmeret eller menneskelig undervisning – hvad synes eleverne? Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 22.05.2019.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19). https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Caeli, E. N. (2019). Datalogisk tænkning: Hvad er status, og hvad er der brug for? Plenum, nr. 3/2019. Skolelederforeningen.

Caeli, E. N. (2019). Katherine Johnson – en kvindelig datalogipioner. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 13.04.2019.

Caeli, E. N. (2019). Drop intelligenstest – dét ville være intelligent. Information , 75. årgang, nr. 044, s. 16, 21.02.2019.

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2019). Does your ‘private’ data picture meet the beauty standards of society? Science Nordic, 12.02.2019.

Caeli, E. N. (2019). Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelleVersion2, 18.01.2019.

2018
Yadav, A.; Krist, C.; Good, J.; & Caeli, E. N. (2018). Computational thinking in elementary classrooms: Measuring teacher understanding of computational ideas for teaching science. Computer Science Education. Taylor and Francis. https://doi.org/10.1080/08993408.2018.1560550

Caeli, E. N. & Bundsgaard, J. (2018). Artikel/kommentar: Lever dit databillede op til samfundets skønhedsidealer? Videnskab.dk’s Forskerzonen, 29.11.2018.

Caeli, E. N. (2018). Adaptive læringsteknologier i folkeskolen er uambitiøst. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 28.11.2018.

Caeli, E. N. (2018). Historisk inspiration til teknologiforståelse i praksisMagasinet om Læring, 06/2018, s. 30-33.

Caeli, E. N. (2018). Det er spild af børnenes dyrebare tid at øve staveord – computer eller ej. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 11.11.2019.

Caeli, E. N. (2018). Invester i mennesker før maskiner. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 04.10.2018.

Caeli, E. N. (2018). Børn skal udvikle forståelse for data og algoritmer. Blogindlæg. Fagbladet Folkeskolen, 26.08.2018.

Caeli, E. N. (2018). I Singapore er skolebørn bedst – og superstressede. Kronik. Politiken, Årgang 133, Nr. 305, s. 5-6, 01.08.2018.

Caeli, E. N. (2018). Test og karakterer sorterer efter en fattig farveskala – det kan gøres bedre. Debatindlæg. Jyllands-Posten, 05.05.2018.

Caeli, E. N. (2018). Debat: At lære programmering i skolen er ikke nok – og det vidste vi også for 50 år siden. Politiken Skoleliv, 13.04.2018.

Caeli, E. N. & Chan, M. (2018). Singapores uddannelsessystem og læringsmiljø – om gode faglige resultaters omkostninger for skolebørn. Unge Pædagoger, 1/2018, s. 68-78.

2017
Caeli, E.N. (2017). Redaktionelt forord. I Mitchell, D. (2017). Diversitet i uddannelse. Hvordan man effektivt når ud til alle elever. Dafolo.

Schultz, C.A. & Caeli, E.N. (2017). Procesforståelse og refleksion i designprocesser og digital fabrikation. Ledelse i Morgen – tidsskrift for skoleledelse, nr. 6. Marts 2017. 20. årgang.

Caeli, E.N. & Andersen, P. (2017). Culture eats data for breakfast. It, medier og læring, nr. 1, 2017 (marts)

Caeli, E.N. (2017). Redaktionelt forord. I Gear, A. (2017). Læsepower. Undervisning i læseforståelse med metakognitive strategier. Dafolo.

2016
Caeli, E.N. & Vinther, A.M. (2016). Dybdelæring med taksonomier – differentiering og tydelig progression. Dafolo.

Uddrag fra Bogvægtens anmeldelse: “Den øgede brug af taksonomier er udsprunget af danske elevers dårlige resultater i PISA-undersøgelserne, men forfatterne gør meget ud af at understrege, at taksonomierne aldrig må blive det eneste læringsredskab, og at de, når eleverne er kommet tilstrækkeligt langt, kan vise sig at blive overflødige. Plakaterne letter forståelsen og giver både elever og lærere overblik over læringssituationen i klassen.”

Caeli, E.N. (2016). Få styr på stavning med læsning og skrivning. Magasinet om Læring, nr. 08, 2016 (oktober), s. 26-27.

Caeli, E.N. (2016). Fremtidens læring – skolen i skyen. Skolen i Morgen – tidsskrift for skoleledelse, nr. 1, 2016 (september), s. 2-4.

2015
Caeli, E.N. (2015).Ord på dansk – sproglige mål kan godt være digitale. It, medier og læring, nr. 4, 2015 (december), s. 36-37 samt i Magasinet Skolen, nr. 4, 2016 (august), s. 32-33.

Caeli, E.N. & Andersen, P. (2015). Introduktion: Målopfyldelse igennem taksonomier – at finde balancen mellem det læringsfremmende og det læringshæmmende (s. 5-22). Brønd, K.F.; Fjørtoft, H.; Gustafson, T.; Heckmann, L.S.; Hook, P.; Iverssøn, V.G.; Jensen, A.H.; Marzano, R.J.; Nielsen, B.; Nottingham, J. & Petty, G. (2015). Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo.

Uddrag fra folkeskolen.dk’s anmeldelse: “Fremhæves skal introduktionen til bogen af Elisa Nadire Caeli og Peter Andersen. Den beskriver nuanceret taksonomiernes fordele og begrænsninger, understreger betydningen af, at der formuleres mål for elevernes læring, og at eleverne er bevidste om disse mål. (…) En god introduktion, der kan danne baggrund for videre studier. Den giver mulighed for at tage stilling til, om det er værd at bruge taksonomier med måde.”

2014
Caeli, E.N. (2014).Evidensbaserede strategier, der virker i inkluderende undervisning. Fleksibel Læring, nr. 1, 2014 (september), s. 2-5.

Caeli, E.N. (2014).Redaktionelt forord (s. 13-14). I Mitchell, D. (2014). Hvad der virker i inkluderende undervisning – evidensbaserede undervisningsstrategier. Dafolo.

2012-2014

Forfatter på en lang række digitale og trykte læremidler, særligt til dansk og engelsk i indskolingen. Se liste.