Ph.d.

Elevers udvikling af datalogisk tænkning

Status: Igangværende
Periode: 01/01/2018 → 31/12/2020
Emneord: Datalogisk tænkning (computational thinking), Problemløsning, Innovation, Systemudvikling, Teknologiforståelse, Algoritmer, Designprocesser, It-didaktik

Projektet undersøger, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på elevers udvikling af datalogisk tænkning (computational thinking).

Datalogisk tænkning i folkeskolen indebærer i min forståelse dels at kunne anvende praksisser og tænkning fra datalogi til innovativ problemløsning og design, dels at udvikle forståelse for fundamentale datalogiske principper og blive i stand til at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier i en digitaliseret verden, der i hastigt stigende grad designes gennem brug af data om os alle. Aktuelt vil Undervisningsministeriet lancere et treårigt forsøgsprogram, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse, herunder datalogisk tænkning, kan styrkes i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Projektet er designet som et mixed methods-studie og består af tre faser: A) en spørgeskemaundersøgelse (se spørgeskema), B) fem ugers systematisk og højt struktureret observation af undervisning inkl. video og feltnoter i smartobs.net samt C) design af et rammeværk til undervisning i datalogisk tænkning i obligatorisk uddannelse.

Resultater fra projektet vil blive publiceret i forskningsartikler målrettet folkeskolens beslutningstagere samt i forskningsformidlende praksisrettede udgivelser målrettet lærere og læreruddannere.